Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

Konkurs dla maturzystów przeprowadzany w następujących dziedzinach: matematyki, fizyki, chemii i informatyki.
Nagrodą jest możliwość podjęcia studiów na wybranych kierunkach stacjonarnych bez postępowania kwalifikacyjnego lub otrzymanie preferencyjnych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 stycznia 2018 r.

Pierwszy etap zmagań polega na rozwiązaniu zadań na platformie Politechniki Śląskiej. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu rozwiązują zadania w siedzibie uczelni. Prace oceniane są przez komisje przedmiotowe złożone z nauczycieli akademickich.
Na zwycięzców czekają następujące nagrody:
I stopnia – indeksy na wybrane kierunki studiów stacjonarnych dla 10 osób
II stopnia – 40 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym dla 20 osób
III stopnia – 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym dla 20 osób

Harmonogram konkursu

HARMONOGRAM KONKURSU „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
W EDYCJI 2017/2018

8.12.2017 Rozpoczęcie Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” – ogłoszenie dziedzin konkursowych oraz wymaganego od uczestników zakresu i poziomu wiedzy oraz umiejętności.

8.12.2017 godz. 12.00 Uruchomienie elektronicznej rejestracji uczestników oraz publikacja zadań konkursowych etapu I.

15.01.2018 Ostateczny termin rejestracji.

21.01.2018 Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań zadań etapu I.

19.02.2018 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.

7.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Chemii.

8.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Informatyki.

9.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Matematyki.

10.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Fizyki.

04.04.2018 Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu.

17.04.2018 godz. 15.00 Zakończenie konkursu – uroczyste wręczenie nagród.

UWAGA: Informacje na temat organizacji II etapu konkursu