Harmonogram konkursu

HARMONOGRAM KONKURSU „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
W EDYCJI 2017/2018

8.12.2017 Rozpoczęcie Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” – ogłoszenie dziedzin konkursowych oraz wymaganego od uczestników zakresu i poziomu wiedzy oraz umiejętności.

8.12.2017 godz. 12.00 Uruchomienie elektronicznej rejestracji uczestników oraz publikacja zadań konkursowych etapu I.

15.01.2018 Ostateczny termin rejestracji.

21.01.2018 Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań zadań etapu I.

19.02.2018 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.

7.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Chemii.

8.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Informatyki.

9.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Matematyki.

10.03.2018 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Fizyki.

04.04.2018 Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu.

17.04.2018 godz. 15.00 Zakończenie konkursu – uroczyste wręczenie nagród.

UWAGA: Informacje na temat organizacji II etapu konkursu