Jak działa fundusz inwestycyjny?

Spis treści:

 1. Czym jest fundusz inwestycyjny
 2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
 3. Założenia działania funduszy inwestycyjnych
 4. Procedura zakupu i sprzedaży udziałów w funduszu inwestycyjnym
 5. Plusy i minusy inwestowania w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to jedna z najpopularniejszych form inwestowania w Polsce. Dzięki nim osoby o średnich dochodach mogą zainwestować swoje pieniądze w różne rodzaje aktywów, a tym samym zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Warto więc poznać bliżej, jak działa fundusz inwestycyjny.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to spółka, która zbiera kapitał od wielu inwestorów i inwestuje go w różnego rodzaju aktywa finansowe. Dzięki temu każdy z inwestorów może stać się właścicielem udziałów w funduszu i dzięki temu uczestniczyć w jego zyskach lub stratach.

Zebrane w ten sposób pieniądze są następnie inwestowane w różnego rodzaju aktywa, takie jak akcje spółek, obligacje, nieruchomości czy surowce. Wybór aktywów, w które zostaną zainwestowane środki, zależy od strategii inwestycyjnej funduszu.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

W Polsce można znaleźć kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych:

 • Fundusze otwarte – oferują możliwość kupna i sprzedaży udziałów w dowolnym momencie.
 • Fundusze zamknięte – mają określony czas trwania, podczas którego można dokonać zakupu lub sprzedaży udziałów.
 • Fundusze indeksowe – ich celem jest odzwierciedlenie zmian na giełdzie poprzez inwestowanie w akcje spółek, które wchodzą w skład danego indeksu.
 • Fundusze akcyjne – inwestują w akcje spółek notowanych na giełdzie.
 • Fundusze obligacji – inwestują w obligacje emitowane przez rządy, banki czy korporacje.

Założenia działania funduszy inwestycyjnych

Podstawowe założenie działania funduszy inwestycyjnych polega na tym, że dzięki zbieraniu kapitału od wielu inwestorów, fundusz ma większe możliwości inwestowania i tym samym osiągania wyższych zysków. Ponadto, dzięki dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, ryzyko utraty pieniędzy jest znacznie mniejsze niż w przypadku inwestowania bezpośrednio w pojedyncze aktywa.

Działanie funduszu opiera się także na zasadzie profesjonalności zarządzających nim osób. To one decydują o tym, w jakie aktywa zostaną zainwestowane środki oraz o tym, kiedy należy je sprzedać. W ten sposób inwestorzy mogą być pewni, że ich pieniądze są inwestowane przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą na temat rynków finansowych.

Procedura zakupu i sprzedaży udziałów w funduszu inwestycyjnym

Procedura zakupu i sprzedaży udziałów w funduszu inwestycyjnym jest dość prosta. Inwestor musi jedynie wybrać odpowiedni fundusz, dokonać przelewu pieniędzy na podany wprost przez fundusz rachunek bankowy i otrzymać w zamian określoną liczbę udziałów w funduszu.

W przypadku sprzedaży udziałów, inwestor musi złożyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z posiadania udziałów oraz przesłać je do funduszu. Po rozliczeniu transakcji, inwestor otrzymuje zwrot za wynikającą z wartości udziałów kwotę.

Plusy i minusy inwestowania w fundusze inwestycyjne

Plusy:

 • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.
 • Lepsze możliwości inwestowania dzięki większej ilości środków zebranych od wielu inwestorów.
 • Zarządzanie przez osoby z doświadczeniem i wiedzą na temat rynków finansowych.
 • Mniejsze ryzyko utraty pieniędzy.

Minusy:

 • Możliwość poniesienia strat, jeśli fundusz nie będzie osiągał oczekiwanych wyników.
 • Niektóre fundusze mogą mieć wysokie koszty zarządzania.

Podsumowanie:

Fundusze inwestycyjne to spółki, które zbierają kapitał od wielu inwestorów i inwestują go w różnego rodzaju aktywa finansowe. Dzięki temu każdy z inwestorów może stać się właścicielem udziałów w funduszu i uczestniczyć w jego zyskach lub stratach. W Polsce można znaleźć kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych, a ich działanie opiera się na zasadzie profesjonalności zarządzających nim osób oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma swoje plusy i minusy, ale jest jednym z najpopularniejszych sposobów na inwestowanie w Polsce.

Sekcja FAQ:

Jaka jest minimalna kwota do inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Minimalna kwota do inwestowania w fundusze inwestycyjne zależy od wybranego funduszu. W niektórych przypadkach można już zainwestować nawet kilka złotych, a w innych minimalna kwota może wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przed dokonaniem inwestycji warto sprawdzić, jaka jest minimalna kwota do inwestowania w określony fundusz.

Czy w funduszach inwestycyjnych są gwarantowane zyski?

Nie, w funduszach inwestycyjnych nie ma gwarantowanych zysków. Rynek finansowy jest zmienny i niemożliwe jest zapewnienie stałych zysków. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem utraty kapitału.

Jakie dokumenty należy posiadać, żeby inwestować w fundusze inwestycyjne?

W zależności od wybranego funduszu, można potrzebować różnych dokumentów. Przed dokonaniem inwestycji warto jednak zapoznać się z regulaminem funduszu oraz zwrócić uwagę na wymagane dokumenty. W większości przypadków będą to: dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający źródło pochodzenia środków.