Jakie są zasady korzystania z faktoringu dla firm?

Spis treści:

 1. Czym jest faktoring?
 2. Zasady korzystania z faktoringu
 3. Korzyści i ryzyka faktoringu
 4. Jak wybrać dobrego faktora?
 5. Podsumowanie
 6. FAQ

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, w której firma sprzedaje swoje nieuregulowane faktury (wierzycielom) za określony rabat. W zamian, faktor (czyli instytucja finansowa oferująca faktoring) przejmuje odpowiedzialność za odzyskiwanie długów oraz udziela przedpłaty na zakupione faktury. Dzięki temu firma może szybciej uzyskać środki finansowe na rozwój biznesu.

Zasady korzystania z faktoringu

Każda firma, która decyduje się na faktoring, musi przestrzegać pewnych zasad:

 • Faktura musi być wystawiona na rzecz klienta, który ma pozytywną historię kredytową i nie jest zaległy z płatnościami
 • Wartość faktury musi wynosić minimum kilkanaście tysięcy złotych, a czas oczekiwania na zapłatę nie może przekraczać 90 dni
 • Faktura musi być wolna od wszelkich obciążeń i zabezpieczeń (np. hipoteki)

Korzyści i ryzyka faktoringu

Korzyści z faktoringu to przede wszystkim:

 • Szybsze uzyskanie płatności za faktury
 • Ochrona przed konsekwencjami niewypłacalności klientów
 • Możliwość skrócenia okresów rozliczeniowych z kontrahentami
 • Ulepszona płynność finansowa firmy

Jednak należy pamiętać, że z faktoringiem wiążą się pewne ryzyka:

 • Większy koszt finansowy w porównaniu do klasycznych form finansowania
 • Ryzyko utraty kontroli nad procesem windykacji długów przez faktora
 • Negatywne skutki dla wizerunku firmy, jeśli klientom będzie się wydawało, że sprzedaje swoje długi

Jak wybrać dobrego faktora?

Wybierając faktora, warto zwrócić uwagę na kilka czynników:

 • Doświadczenie i renomę na rynku faktoringowym
 • Szybkość i skuteczność odzyskiwania długów
 • Koszty usługi – warto porównać oferty różnych faktorów
 • Elastyczność w dostosowywaniu usługi do potrzeb klienta

Podsumowanie

Faktoring to usługa finansowa, dzięki której firma może szybciej uzyskać środki finansowe na rozwój biznesu. Przed skorzystaniem z tego rozwiązania, należy jednak dokładnie przeanalizować korzyści i ryzyka oraz przestrzegać zasad korzystania z faktoringu. Wybierając faktora, warto kierować się doświadczeniem i renomą na rynku faktoringowym.

FAQ

Czy faktoring jest dla każdej firmy?

Nie, faktoring jest dedykowany firmom o dużej sprzedaży B2B, posiadających nieuregulowane faktury na kwoty od kilkunastu tysięcy złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z faktoringu?

Do skorzystania z faktoringu potrzebna jest m.in. lista nieuregulowanych faktur oraz umowa o współpracy.

Czy korzystanie z faktoringu wiąże się z utratą kontroli nad procesem windykacji długów?

W przypadku faktoringu bez regresu (czyli gdy to faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta), kontrola nad procesem windykacji pozostaje po stronie faktora. W przypadku faktoringu z regresem (czyli gdy ryzyko niewypłacalności ponosi firma), kontrola nad procesem windykacji pozostaje po stronie firmy, jednak faktor może udzielać wsparcia w tym zakresie.