Spis treści:

1. Wstęp
2. Prowadzenie księgowości w firmie – zasady
a. Obowiązek prowadzenia księgowości
b. Podstawowe dokumenty księgowe
c. Przechowywanie dokumentów księgowych
d. Terminy składania deklaracji i rozliczeń podatkowych
3. Księgowość a kwestie podatkowe
a. Podatek dochodowy od osób prawnych
b. VAT
4. Outsourcing księgowości
5. Podsumowanie
6. FAQ

Wstęp:

Prowadzenie księgowości jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy. Odpowiednio prowadzona księgowość pozwala na kontrolowanie finansów i uzyskiwanie korzyści w postaci obniżenia kosztów podatkowych oraz optymalizacji procesów biznesowych. W tym artykule dowiesz się, jakie są zasady prowadzenia księgowości w firmie oraz jakie kwestie podatkowe z nią związane warto poznać.

Prowadzenie księgowości w firmie – zasady:

Obowiązek prowadzenia księgowości:
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, każda firma ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów oraz rozchodów, a także rejestru środków trwałych i wyposażenia. Dotyczy to zarówno spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Podstawowe dokumenty księgowe:
W prowadzeniu księgowości kluczowe są dokumenty księgowe takie jak faktury, rachunki, umowy czy wyciągi bankowe. Ich prawidłowe wystawienie i przechowywanie jest kluczowe dla poprawnego funkcjonowania systemu księgowego.

Przechowywanie dokumentów księgowych:
Każda firma ma obowiązek przechowywania dokumentów księgowych przez określony okres czasu. Zgodnie z przepisami wynosi on 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zostały sporządzone.

Terminy składania deklaracji i rozliczeń podatkowych:
Firmy mają obowiązek składania rozliczeń podatkowych w określonych terminach. Należy pamiętać o terminowych wpłatach podatków wraz z odprowadzaniem ich do właściwych urzędów skarbowych.

Księgowość a kwestie podatkowe:

Podatek dochodowy od osób prawnych:
Firmy mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, którego stawka wynosi obecnie 19%. Jednakże istnieją określone koszty, które można odliczyć od dochodu, co pozwala na obniżenie kwoty podatku.

VAT:
Podatnicy VAT muszą dokładnie rejestrować swoje faktury, a także regularnie składać deklaracje VAT. Najważniejsze jest zrozumienie zasad odliczania VAT oraz terminowość wpłat podatku.

Outsourcing księgowości:
Wiele firm decyduje się na outsourcing księgowości. Polega to na zleceniu prowadzenia księgowości specjalistycznej firmie, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów oraz uniknięcie błędów w prowadzeniu księgowości.

Podsumowanie:
Prowadzenie księgowości w firmie wymaga znajomości wielu zasad i regulacji podatkowych. Ich prawidłowa implementacja pozwoli na kontrolowanie finansów i uzyskiwanie korzyści podatkowych. Dlatego warto skorzystać z usług specjalistycznych firm księgowych lub zatrudnić specjalistę ds. finansów i rachunkowości.

FAQ:

1. Czym są dokumenty księgowe?
Dokumenty księgowe to faktury, rachunki, umowy czy wyciągi bankowe, które są niezbędne w procesie prowadzenia księgowości.

2. Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?
Zgodnie z przepisami należy je przechowywać przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zostały sporządzone.

3. Czym jest outsourcing księgowości?
Outsourcing księgowości to zlecenie prowadzenia księgowości specjalistycznej firmie zewnętrznej, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów oraz uniknięcie błędów w prowadzeniu księgowości.

4. Co to jest VAT?
VAT to podatek od wartości dodanej, który muszą płacić podatnicy VAT. Najważniejsze jest zrozumienie zasad odliczania VAT oraz terminowość wpłat podatku.