Jakie są zasady prowadzenia księgowości w firmie?

Księgowość jest kluczowym elementem każdej firmy. Bez właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych, trudno jest osiągnąć sukces w biznesie. W dzisiejszym wpisie postanowiliśmy przedstawić podstawowe zasady prowadzenia księgowości w firmie.

Spis treści:
1. Co to jest księgowość?
2. Zasada podwójnego zapisu
3. Rachunkowość uproszczona a pełna
4. Obowiązki podatnika i jego reprezentanta
5. Terminy rozliczeń
6. Jak zacząć prowadzenie księgowości?
7. Podsumowanie
8. FAQ

1. Co to jest księgowość?
Księgowość to działalność polegająca na ewidencjonowaniu oraz przetwarzaniu informacji finansowych przedsiębiorstwa, mającej na celu dostarczenie kompletnych i wiarygodnych informacji finansowych dla zarządu, inwestorów oraz organów kontrolnych.

2. Zasada podwójnego zapisu
Podstawą prowadzonej księgowości jest zasada podwójnego zapisu. Polega ona na tym, że każda operacja gospodarcza musi zostać zarejestrowana w dwóch przypadkach – jako przychód lub koszt (lub jako aktywa lub pasywa). Przykład: przyjęcie faktury od dostawcy spowoduje powstanie kosztu (faktura) oraz przychodu (towar).

3. Rachunkowość uproszczona a pełna
W Polsce istnieją dwa rodzaje księgowości – uproszczona i pełna. Księgowość uproszczona jest stosowana przez tzw. małe firmy, które nie przekraczają pewnych limitów przychodu oraz ilości pracowników. Księgowość pełna jest obowiązkowa dla większych przedsiębiorstw oraz spółek kapitałowych.

4. Obowiązki podatnika i jego reprezentanta
Podatnik ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ewidencji przychodów, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku ksiąg rachunkowych, firma musi mieć również osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie – tzw. księgowego.

5. Terminy rozliczeń
Firmy mają określone terminy na rozliczenie się z ZUS, US czy też inne instytucje. Termin ten nie może być przekroczony, gdyż skutkować to będzie sankcjami finansowymi.

6. Jak zacząć prowadzenie księgowości?
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prowadzenia księgowości jest wybór formy opodatkowania oraz zakresu działalności. Następnie, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże w wyborze odpowiedniej formy księgowości oraz w prowadzeniu ewidencji finansowej.

7. Podsumowanie
Księgowość to nie tylko rejestrowanie kosztów i przychodów, ale również sposób na kontrolowanie finansów firmy. Zasada podwójnego zapisu, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz terminy rozliczeń to tylko niektóre z zasad, które należy przestrzegać.

8. FAQ
Q: Co to jest bilans?
A: Bilans to dokument ujawniający sytuację finansową firmy w danym momencie.

Q: Czy istnieją limity przychodu dla księgowości uproszczonej?
A: Tak, limity wynoszą 2 mln euro przychodu oraz 10 pracowników.

Q: Czy muszę mieć księgowego, jeśli prowadzę działalność jednoosobową?
A: Nie, w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma obowiązku zatrudnienia księgowego.